Ouders en kinderen centraal

Om goede jeugdhulp te kunnen bieden, is het belangrijk dat u als ouder of verzorger samen met uw kinderen centraal staat in het beleid en de te verlenen ondersteuning. Dat u daarin een stem hebt, wordt betrokken bij het ondersteuningsproces en dat u de regie kunt (blijven) voeren over uw leven, samen met uw familie, vrienden en kennissen, buren en eventueel betrokken professionele hulpverleners.
De gemeente Montfoort heeft de uitvoering van jeugdhulp uitbesteed aan het Jeugdteam Montfoort. Iedereen die vragen of zorgen heeft over kinderen en gezinnen kan contact opnemen met het Jeugdteam.
Het jeugdteam gaat samen met u aan de slag. Dat betekent vooral dat er met u en uw kinderen gesproken moet worden, niet over u. Dat u de mogelijkheid krijgt om samen met uw netwerk een familiegroepsplan op te stellen en dat u kunt kiezen uit het aanbod van jeugdhulp. Hierbij staat de kwaliteit van de zorg voorop en niet de financiën. Wanneer u vragen heeft over het regelen van ondersteuning en voor bemiddeling, kunt u voor cliëntondersteuning contact opnemen met MEE.
Wij vernemen graag uw ervaringen met het Jeugdteam? Laat het ons weten. Uw verhalen, tips en verbeterpunten zijn belangrijk om het beleid te beïnvloeden.
U kunt hiervoor een e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Meer informatie over de jeugdhulp in Montfoort vindt u op www.jeugdteammontfoort.nl

Ondersteuning bij baan en inkomen

Meedoen in een baan betekent veel voor mensen: financiële zelfstandigheid, sociale contacten, een duidelijke dagstructuur, meer welbevinden. Dit geldt ook voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, ook zij moeten naar vermogen mee kunnen doen. Daarom is het van belang dat de gemeente u helpt als het even niet zelf lukt. Dat u begeleid wordt bij het vinden van een baan en bij sollicitaties. Dat u werkervaring kunt opdoen, bepaalde vaardigheden aanleert of een gerichte vakopleiding volgt. Soms is het nodig om te werken in een beschermde omgeving, een werkplek aan te passen of een inburgeringscursus te volgen. Heeft u een laag inkomen? Dan kan een steuntje in de rug in de vorm van een extra vergoeding voor bepaalde kosten u helpen.
De gemeente Montfoort heeft de zorg voor werk en inkomen uitbesteed aan Ferm Werk in Woerden. Ferm Werk heeft als motto: "wij zijn er voor jouw baan en jouw inkomen". Wij volgen nauwlettend of dit ook gebeurt. U kunt ons helpen door uw ervaringen met ons te delen. Neemt u door hulp van Ferm Werk weer deel aan het arbeidsproces, wordt u hierbij goed begeleid of heeft u andere ervaringen?
U kunt hiervoor een e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Meer informatie over werk en inkomen in Montfoort vindt u op www.fermwerk.nl

Ondersteuning bij zorg en wonen

Het is belangrijk dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen en actief kan blijven deelnemen aan maatschappelijke activiteiten. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) regelt dat de gemeente Montfoort u hierbij ondersteunt als dit door een ziekte, handicap of een andere beperking lastig wordt.
U kunt dan in aanmerking komen voor een rolstoel, aangepaste kinderwagen, scootmobiel, speciale vervoersvoorzieningen, hulp bij het huishouden of een woningaanpassing. U kunt ook een Persoonsgebonden Budget (PGB) aanvragen om zelf zorg in te kopen.
Als u zorgt voor een zieke partner, kind, of ander familielid, vriend of buur, dan is ontspanning op zijn tijd nodig om de zorg vol te kunnen houden en zelf gezond te blijven. U kunt de zorg dan tijdelijk overdragen aan professionele hulpverleners, de zogenaamde respijtzorg voor mantelzorgers. De gemeente Montfoort heeft de uitvoering hiervan uitbesteed aan de SWOM. De SWOM heeft als motto: “laat iedereen meedoen” en richt zich op het geven van advies, ondersteuning, activiteiten en begeleiding om uw kwaliteit van leven in stand te houden of te verbeteren.
Wanneer u vragen hebt over het regelen van zorg en ondersteuning en voor zorgbemiddeling, kunt u voor cliëntondersteuning contact opnemen met MEE.
Wij zijn nieuwsgierig naar uw ervaringen met de SWOM. Wordt u goed geholpen en geadviseerd? Kunt u door de verleende hulp zelfstandig blijven wonen, actief deelnemen aan de samenleving of heeft u andere ervaringen?
Laat het ons weten. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Meer informatie over zorg en wonen in Montfoort vindt u op www.swomontfoort.nl