De Participatieraad Montfoort is een onafhankelijk adviesorgaan, benoemd door het college van burgemeester en wethouders. De leden van de raad zijn vrijwilligers met verschillende maatschappelijke achtergronden. Zij hebben een brede kennis en ervaring, opgedaan in de advocatuur, het bedrijfsleven, de gezondheidszorg en het maatschappelijk werk.

De huidige samenstelling van de Participatieraad:

Bestuur:

Vacature: voorzitter             

Judy Alkema, voorzitter en penningmeester, 06-54207207

Jan Verschuur, secretaris, 0348-482582

Sandra de Koning-v.d. Pol, lid, 06-53618273

Vacatures: algemene leden