De Participatieraad Montfoort is een onafhankelijk adviesorgaan, benoemd door het college van burgemeester en wethouders. De leden van de raad zijn vrijwilligers met verschillende maatschappelijke achtergronden. Zij hebben een brede kennis en ervaring, opgedaan in de advocatuur, het bedrijfsleven, de gezondheidszorg en het maatschappelijk werk.

Ieder raadslid heeft een eigen aandachtsgebied en/of deskundigheid en maakt deel uit van een van de kerngroepen. Deze kerngroepen luisteren naar wat er speelt binnen hun aandachtsgebied, zowel lokaal als landelijk, onderhouden contacten met inwoners, het Jeugdteam, FermWerk, SWOM, zorgverleners, vertegenwoordigers van belangenorganisaties, de lokale politiek, beleidsambtenaren, raadsleden en het college van burgemeester en wethouders.

De huidige samenstelling van de Participatieraad:

Dagelijks  bestuur:

Vacature                  Voorzitter             

Els Wentzel              Penningmeester    0348-421372

Wout Ruberg           Secretaris               0348-410350

Kerngroep Jeugd en Gezin

Sandra de Koning - van de Pol              06-53618273

Vacature

Vacature

Kerngroep Werk en Inkomen

Silvio Pravisani                                        0348-473730

Jan Verschuur                                         0348-482582

Kerngroep Zorg en Wonen

Els Wentzel                                              0348-421372

Wout Ruberg                                           0348-410350

Judy Alkema                                            06-54207207

Administratie en Communicatie

Vacature