De Adviesraad Sociaal Domein Montfoort is een onafhankelijk adviesorgaan, benoemd door het college van burgemeester en wethouders. De leden van de raad zijn vrijwilligers met verschillende maatschappelijke achtergronden. Zij hebben een brede kennis en ervaring, opgedaan in de advocatuur, het bedrijfsleven, de gezondheidszorg en het maatschappelijk werk.

De huidige samenstelling van de Adviesraad Sociaal Domein Montfoort : 

●       Judy Alkema

voorzitter

06 - 5420 7207

●       Antoinette Crawfurd

penningmeester

06 - 2840 6831

●       Sabine Muller

secretaris

06 - 3426 9064

●       Jan Verschuur

Cliëntenraad Ferm Werk

06 - 2062 7665

●       Arina van der Plas

algemeen bestuurslid

06 - 2079 9091

●       VACANT

algemeen bestuurslid