De door ons gesignaleerde ontwikkelingen, knelpunten en kansen om het sociaal beleid van de gemeente te verbeteren, vormen de basis voor ons advies aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.

Wij doen dit gevraagd en ongevraagd. Bij beleidsvoorstellen vraagt het college de Participatieraad bijna altijd om advies. De wijze van uitvoering kan vervolgens aanleiding zijn voor een ongevraagd advies om het beleid aan te passen.

Wilt u meer weten over onze werkwijze en onze uitgangspunten? Lees dan ons visiedocument.

 

Uitgebrachte adviezen

 

2018

2017

2016

2015