Steeds meer mensen raken in de schulden. Schuldhulpverlening biedt weinig soelaas. Een grote groep mensen kent de weg niet, weet niet hoe zij uit de schulden kunnen blijven omdat ze niet zelfredzaam zijn en onvoldoende ondersteuning krijgen. De Landelijke Clientenraad (LCR) signaleert dat er te weinig bekend is over hoeveel mensen het gaat en wat er met de mensen gebeurt die niet in aanmerking komen voor schuldhulp. Daarnaast moet er kritisch gekeken worden naar het traject tot toelating tot schuldhulpverlening, dat vaak te lang duurt of voor veel mensen onduidelijk is.