Ouders van zorgleerlingen krijgen hun kind moeizaam op een reguliere school. Scholen zeggen niet de juiste deskundigheid of geen geld te hebben. En daardoor zitten zorgkinderen thuis.

Uit berichten in de pers blijkt dat ouders en leraren niet te spreken zijn over passend onderwijs. Twee jaar geleden is de wet ingevoerd die ervoor moet zorgen dat meer kinderen die zorg en begeleiding nodig hebben op gewone scholen terechtkomen. Echter, leraren klagen over een gebrek aan tijd om deze leerlingen genoeg aandacht te geven, ouders voelen zich met de rug tegen de muur gezet. Dit blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK).

Steeds meer mensen raken in de schulden. Schuldhulpverlening biedt weinig soelaas. Een grote groep mensen kent de weg niet, weet niet hoe zij uit de schulden kunnen blijven omdat ze niet zelfredzaam zijn en onvoldoende ondersteuning krijgen. De Landelijke Clientenraad (LCR) signaleert dat er te weinig bekend is over hoeveel mensen het gaat en wat er met de mensen gebeurt die niet in aanmerking komen voor schuldhulp. Daarnaast moet er kritisch gekeken worden naar het traject tot toelating tot schuldhulpverlening, dat vaak te lang duurt of voor veel mensen onduidelijk is.