Eén aanspreekpunt in de arbeidsmarktregio voor overleg met cliënten. De noodzaak om cliëntenparticipatie ook op regionaal niveau te regelen. Dat is wat staatssecretaris Klijnsma  van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en LCR-voorzitter Gerrit van der Meer schrijven in een brief aan alle gemeenten van Nederland: ‘Cliëntenparticipatie is meer dan een wettelijke verplichting, het draagt bij aan de effectiviteit en doelmatigheid van beleid en uitvoering’.

De jeugdhulp in Montfoort sluit (nog) niet aan bij het verwachtingsniveau van ouders/verzorgers. Op belangrijke punten is er het nodige te verbeteren. Dit  was de conclusie van ouders/verzorgers tijdens de door de Participatieraad georganiseerde bijeenkomst in april. De uitkomsten van deze avond zijn inmiddels besproken met de verantwoordelijk wethouder Ineke Langerak en het Jeugdteam en vertaald in een ongevraagd advies aan het college van Burgemeester en Wethouders. Wilt u meer weten, klik dan op ongevraagd advies

In het najaar organiseert de Participatieraad opnieuw een “terugkomavond” voor ouders/verzorgers om de bereikte resultaten met elkaar te delen. 

 

posterjeugdhulpGespreksavond voor ouders en verzorgers

Woensdag 6 april 2016

Locatie: Wellantcollege, Doeldijk 16, Montfoort

Aanvang 19.30 uur, zaal open vanaf 19.00 uur