Dit jaar is de gemeente Montfoort gestart met de pilot "Integrale hulp voor het gezin". Doelstelling is om de regeldruk die gezinnen ervaren bij de invulling van hun hulpvraag te verminderen. Maar hoe werkt dat in de praktijk? Is dit uberhaupt wel haalbaar? Wat gaat goed, wat kan beter en wat moet anders? Om antwoord te krijgen op deze vraag organiseert UW Ouderplatform een bijeenkomst voor ouders uit Montfoort en Linschoten met als thema:  "Integrale hulp voor het gezin, hoe ziet dat eruit? 

U krijgt informatie over het huidige zorglandschap voor gezinnen met een ondersteuningsvraag. Welke instanties zijn er, wat hebben zij u te bieden? Aansluitend gaan ouders met elkaar in gesprek om kennis en ervaringen te delen. Hoe ervaart men de huidige regeldruk, wordt er al gewerkt volgens het principe één gezin, één plan, één regisseur? Wat is de beste manier om goede hulp te krijgen?

Doelstelling is om aan het eind van de avond een aantal aanbevelingen te formuleren die UW Ouderplatform meeneemt in haar gesprekken met de gemeente en uitvoeringsinstanties als het Jeugdteam, Sociaalteam en Ferm Werk.

Wanneer :  woensdagavond 25 oktober 2017

Tijdstip    : van 19.30 uur tot 21.30 uur, inloop vanaf 19.10 uur

Locatie    : Zalencentrum Sint Joseph, Achterdijk 2, 3417HP Montfoort

Meer informatie en aanmelden (is verplicht) via de website: www.uwouderplatform.nl