Op maandag 27 maart 2017 wordt de zogenaamde raadsconferentie Kadernota 2018 gehouden. Tijdens deze conferentie bespreekt het college van burgemeester en wethouders de beleidsinhoudelijke kaders voor 2018 met de gemeenteraad. Ten behoeve van deze discussie is de Participatieraad gevraagd haar visie te geven op het sociale beleid van de gemeente Montfoort.

In onze brief van 5 maart 2017 hebben wij twintig aandachts- en verbeterpunten benoemd om er voor te zorgen dat iedereen in Montfoort, jong en oud, ongeacht zijn of haar gezondheid, inkomen of andere persoonlijke factoren, zelfredzaam is en ook in de komende jaren actief kan (blijven) deelnemen aan onze samenleving.

Wilt u onze brief lezen? Klik dan op brief 5 maart 2017 advies kaderbrief 2018