Voor de hulpverlening in het sociaal domein heb je vaak te maken met meerdere loketten, zoals het Jeugdteam, het Sociaal Team en Ferm Werk. Maar ook met partijen als Regionaal Bureau Leerplicht, het leerlingenvervoer en het (passend) onderwijs. Het is dan best lastig om je weg te vinden, de juiste persoon te spreken en goede afspraken te maken. Je wordt al snel van het kastje naar de muur gestuurd. Om dit te voorkomen is het van belang dat alle partijen nauw samenwerken. Bijvoorbeeld door één contactpersoon te benoemen die je wegwijs maakt en helpt bij het verkrijgen van de gewenste ondersteuning. Daarom is de gemeente Montfoort recentelijk gestart met de pilot "integraal werken". Doelstelling is om de slogan "Één gezin, één plan, één regisseur" daadwerkelijk vorm te geven. Heb je ervaring met de dienstverlening door genoemde partijen en vind je dat dit anders of beter kan en heb je concrete suggesties hiervoor? Laat het ons weten. Je kunt dit doen door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of door te bellen naar 0348-468431. Een Whatsapp of een smsje sturen naar 06-53373925 kan ook.

 

 

De gemeente Montfoort wil graag weten wat uw ervaringen zijn met het Jeugdteam Montfoort. Uw ervaringen, wensen en meningen zijn belangrijk om de jeugdhulp in Montfoort te verbeteren. Heeft u in 2016 contact gehad met het Jeugdteam Montfoort? Meld u dan aan voor deelname aan dit onderzoek, dat wordt uitgevoerd door Onderzoeksbureau ZorgfocuZ. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of door te bellen naar 050-2053014. Een Whatsapp of een smsje sturen kan ook naar 06-48221626. Aanmelden kan tot 26 april 2017.

Het onderzoek richt zich op de kwaliteit van de jeugdhulp in Montfoort. U kunt uw mening geven tijdens een persoonlijk gesprek of een telefonisch interview. Ouders en jongeren die in 2016 contact hebben gehad met het Jeugdteam worden hiervoor schriftelijk uitgenodigd. Jongeren vanaf 12 tot 23 jaar ontvangen een eigen uitnodiging om zich op te geven. Ouders/verzorgers van kinderen vanaf 0 tot 23 jaar eveneens.

De interviews vinden plaats in de periode van 1 t/m 4 mei en 8 t/m 12 mei. Een telefonisch interview duurt ongeveer een kwartier. Voor een persoonlijk gesprek is een half uur uitgetrokken.

Laat uw stem horen en deel uw ervaringen. Wat gaat goed, wat kan beter en wat moet er absoluut veranderen? Uw antwoord op deze vragen helpt om de kwaliteit van de jeugdzorg in Montfoort te verbeteren.

Doet u mee? Dan dingt u ook mee naar een bioscoopbon (voor jongeren) of een cadeaubon (voor ouders) van € 10,=

 

 

Op maandag 27 maart 2017 wordt de zogenaamde raadsconferentie Kadernota 2018 gehouden. Tijdens deze conferentie bespreekt het college van burgemeester en wethouders de beleidsinhoudelijke kaders voor 2018 met de gemeenteraad. Ten behoeve van deze discussie is de Participatieraad gevraagd haar visie te geven op het sociale beleid van de gemeente Montfoort. In onze brief van 5 maart 2017 hebben wij twintig aandachts- en verbeterpunten benoemd om er voor te zorgen dat iedereen in Montfoort, jong en oud, ongeacht zijn of haar gezondheid, inkomen of andere persoonlijke factoren, zelfredzaam is en ook in de komende jaren actief kan (blijven) deelnemen aan onze samenleving.

Wilt u onze brief lezen? Klik dan op brief 5 maart 2017 advies kaderbrief 2018

 

De gemeente Montfoort is verantwoordelijk voor alle lichtere vormen van zorg en ondersteuning (Wet maatschappelijke ondersteuning – Wmo 2015) én voor vrijwel alle vormen van jeugdhulp (Jeugdwet). Als u behoefte heeft aan deze vormen van zorg, dan inventariseert het Sociaal Team (WMO) of het Jeugdteam van de gemeente uw wensen en behoeften tijdens een gesprek bij u thuis. In het jargon heet dit het keukentafelgesprek. Het is voor u van belang om dit keukentafelgesprek goed voor te bereiden of u te laten bijstaan door een onafhankelijke clientondersteuner.

Ouders van zorgleerlingen krijgen hun kind moeizaam op een reguliere school. Scholen zeggen niet de juiste deskundigheid of geen geld te hebben. En daardoor zitten zorgkinderen thuis.

Uit berichten in de pers blijkt dat ouders en leraren niet te spreken zijn over passend onderwijs. Twee jaar geleden is de wet ingevoerd die ervoor moet zorgen dat meer kinderen die zorg en begeleiding nodig hebben op gewone scholen terechtkomen. Echter, leraren klagen over een gebrek aan tijd om deze leerlingen genoeg aandacht te geven, ouders voelen zich met de rug tegen de muur gezet. Dit blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK).