Dit jaar is de gemeente Montfoort gestart met de pilot "Integrale hulp voor het gezin". Doelstelling is om de regeldruk die gezinnen ervaren bij de invulling van hun hulpvraag te verminderen. Maar hoe werkt dat in de praktijk? Is dit uberhaupt wel haalbaar? Wat gaat goed, wat kan beter en wat moet anders? Om antwoord te krijgen op deze vraag organiseert UW Ouderplatform een bijeenkomst voor ouders uit Montfoort en Linschoten met als thema:  "Integrale hulp voor het gezin, hoe ziet dat eruit? 

U krijgt informatie over het huidige zorglandschap voor gezinnen met een ondersteuningsvraag. Welke instanties zijn er, wat hebben zij u te bieden? Aansluitend gaan ouders met elkaar in gesprek om kennis en ervaringen te delen. Hoe ervaart men de huidige regeldruk, wordt er al gewerkt volgens het principe één gezin, één plan, één regisseur? Wat is de beste manier om goede hulp te krijgen?

Doelstelling is om aan het eind van de avond een aantal aanbevelingen te formuleren die UW Ouderplatform meeneemt in haar gesprekken met de gemeente en uitvoeringsinstanties als het Jeugdteam, Sociaalteam en Ferm Werk.

Wanneer :  woensdagavond 25 oktober 2017

Tijdstip    : van 19.30 uur tot 21.30 uur, inloop vanaf 19.10 uur

Locatie    : Zalencentrum Sint Joseph, Achterdijk 2, 3417HP Montfoort

Meer informatie en aanmelden (is verplicht) via de website: www.uwouderplatform.nl

 

Voor de hulpverlening in het sociaal domein heb je vaak te maken met meerdere loketten, zoals het Jeugdteam, het Sociaal Team en Ferm Werk. Maar ook met partijen als Regionaal Bureau Leerplicht, het leerlingenvervoer en het (passend) onderwijs. Het is dan best lastig om je weg te vinden, de juiste persoon te spreken en goede afspraken te maken. Je wordt al snel van het kastje naar de muur gestuurd. Om dit te voorkomen is het van belang dat alle partijen nauw samenwerken. Bijvoorbeeld door één contactpersoon te benoemen die je wegwijs maakt en helpt bij het verkrijgen van de gewenste ondersteuning. Daarom is de gemeente Montfoort recentelijk gestart met de pilot "integraal werken". Doelstelling is om de slogan "Één gezin, één plan, één regisseur" daadwerkelijk vorm te geven. Heb je ervaring met de dienstverlening door genoemde partijen en vind je dat dit anders of beter kan en heb je concrete suggesties hiervoor? Laat het ons weten. Je kunt dit doen door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of door te bellen naar 0348-468431. Een Whatsapp of een smsje sturen naar 06-53373925 kan ook.

 

 

De gemeente Montfoort wil graag weten wat uw ervaringen zijn met het Jeugdteam Montfoort. Uw ervaringen, wensen en meningen zijn belangrijk om de jeugdhulp in Montfoort te verbeteren. Heeft u in 2016 contact gehad met het Jeugdteam Montfoort? Meld u dan aan voor deelname aan dit onderzoek, dat wordt uitgevoerd door Onderzoeksbureau ZorgfocuZ. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of door te bellen naar 050-2053014. Een Whatsapp of een smsje sturen kan ook naar 06-48221626. Aanmelden kan tot 26 april 2017.

Het onderzoek richt zich op de kwaliteit van de jeugdhulp in Montfoort. U kunt uw mening geven tijdens een persoonlijk gesprek of een telefonisch interview. Ouders en jongeren die in 2016 contact hebben gehad met het Jeugdteam worden hiervoor schriftelijk uitgenodigd. Jongeren vanaf 12 tot 23 jaar ontvangen een eigen uitnodiging om zich op te geven. Ouders/verzorgers van kinderen vanaf 0 tot 23 jaar eveneens.

De interviews vinden plaats in de periode van 1 t/m 4 mei en 8 t/m 12 mei. Een telefonisch interview duurt ongeveer een kwartier. Voor een persoonlijk gesprek is een half uur uitgetrokken.

Laat uw stem horen en deel uw ervaringen. Wat gaat goed, wat kan beter en wat moet er absoluut veranderen? Uw antwoord op deze vragen helpt om de kwaliteit van de jeugdzorg in Montfoort te verbeteren.

Doet u mee? Dan dingt u ook mee naar een bioscoopbon (voor jongeren) of een cadeaubon (voor ouders) van € 10,=

 

 

Op maandag 27 maart 2017 wordt de zogenaamde raadsconferentie Kadernota 2018 gehouden. Tijdens deze conferentie bespreekt het college van burgemeester en wethouders de beleidsinhoudelijke kaders voor 2018 met de gemeenteraad. Ten behoeve van deze discussie is de Participatieraad gevraagd haar visie te geven op het sociale beleid van de gemeente Montfoort. In onze brief van 5 maart 2017 hebben wij twintig aandachts- en verbeterpunten benoemd om er voor te zorgen dat iedereen in Montfoort, jong en oud, ongeacht zijn of haar gezondheid, inkomen of andere persoonlijke factoren, zelfredzaam is en ook in de komende jaren actief kan (blijven) deelnemen aan onze samenleving.

Wilt u onze brief lezen? Klik dan op brief 5 maart 2017 advies kaderbrief 2018

 

De gemeente Montfoort is verantwoordelijk voor alle lichtere vormen van zorg en ondersteuning (Wet maatschappelijke ondersteuning – Wmo 2015) én voor vrijwel alle vormen van jeugdhulp (Jeugdwet). Als u behoefte heeft aan deze vormen van zorg, dan inventariseert het Sociaal Team (WMO) of het Jeugdteam van de gemeente uw wensen en behoeften tijdens een gesprek bij u thuis. In het jargon heet dit het keukentafelgesprek. Het is voor u van belang om dit keukentafelgesprek goed voor te bereiden of u te laten bijstaan door een onafhankelijke clientondersteuner.